Velünk Történt 1 - metkapolna

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG

NYÍREGYHÁZI KÖRZETÉNEK, ÉS AZ "ATYÁM HÁZA"
" Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz."
Zsid 13,8
Üdvözöljük gyülekezetünk honlapján!
IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZÁNAK HONLAPJA

TESTVÉRKÖZÖSSÉG

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Velünk történt
.
2016. december 11.
 
Magasztalja lelkem az Urat!


volt a címe annak a rendhagyó zenés istentiszteletnek, melyet Advent harmadik vasárnapján a Wesley Károly kórus közreműködésével rendeztünk kápolnánkban...


2016. szeptember 10.
  
"Kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül"

A Zsidókhoz írt levél jól ismert igeverse volt a mottója a Csaholci gyülekezetünk hálaadó Istentiszteletének, melyet szeptember 9-én délután tartottunk közösségünk imatermében...


2016. augusztus 01.
     
Gyerektábor, Hejce 2016.

Ha itt nyár, akkor nem maradhat el a sokak által várt gyerektábor sem. És nem is maradt el! Közel 50 (számszerint 49) 8-14 éves gyerek választotta nyári táborozóhelynek Egyházunk Hejcei üdülőjét. Az ország minden tájáról érkeztek gyerekek, hogy kellemes, de ugyanakkor hasznos hetet töltsünk el a Zemplén lábánál...


2016. május 19.
Pünkösdi gyülekezeti nap, Hejcén

Hagyományunkhoz híven, Pünkösd második napján, kisvárdai és csaholci testvérekkel közösen gyülkezeti napot tartottunk hejcei üdölőnkben...


2016. április 21.
     
Húsvét Gyülekezeteinkben

A Húsvéti ünnepkör alkalmain mindig különleges áldásokat készít el gyülekezeteink számára Isten Szentlelke. Így volt ez az idei ünnepünkün is...


2016. április 21.
  
Bibliaiskolai képzés

Február második szombatján indította el Egyházunk Bibliaiskolai kurzusát, gyülekezeti segítők, laikus szolgálók, házi istentiszteleteink házigazdái számára, melyeknek kápolnánk ad helyet...

2016. január 03.
    
Aliansz imahét (napról-napra)

A 2016. január 03-10-ig tartó aliansz imahét eseményeit az előző évekhez hasonlóan figyelemmel kísérhetik honlapunkon.
szolgálatok:
fényképek: 

2015. december 28.


Karácsony gyülekezeteinkben
Áldásokban gazdag alkalmakat készített el Urunk az adventi, és karácsonyi ünnepkörben. Gyertyafénynél karácsonyi énekeket énekeltünk, istentiszteletünkön gyermekeink hirdették az örömhírt, és Csaholcon is zsúfolásig megtelt imatermünk...

2015. december 18.


Karácsonyi Ünnepségek a Beregben

Gyülekezetünk lelkésze (mint iskalai lelkész), ebben az évben is meghívást kapott Egyházunk Beregi iskoláiba (Beregdarócon, Gulácson és Márokpapiban) a karácsonyi ünnepségeken való részvételre. Az iskolák mellett a Gulácsi Óvodában is megtekinthette a picinyek ünnepi műsorát...

2015. december 18.


Adventi kézműves délután a gyerekekkel
A hagyományokhoz híven, az idei évben sem maradhatott el a szokásos adventi kézműves délután a gyerekek számára. Festettünk, ragasztottunk mindent, ami a kezünk ügyébe került...

2015. december 07.
     

Nyári táboros gyerekek találkozója
A nyári, hejcei gyerek-, és serdülőtáborban résztvevő gyerekeket hívtunk meg kápolnánkba december első szombatján, ünnepi karácsonyváró adventi alkalomra... 
 

2015. november 15.
     

Aliansz imaalkalom a Börtönmisszióért
A novemberi (november 15.) Aliansz imaalkalmunk központi gondolata a Börtönmissziói szolgálat volt. Vendégként, Boros Lajos testvérünk tett bizonyságot, aki 22 év börtön után az év elején szabadult...
 

2015. november 15.
 

A Békásmegyeri gyülekezet volt vendégünk
November harmadik vasárnapján, gyülekezeti kirándukásuk utolsó állomásaként, gyülekezetünkben vendégeskedett Egyházunk Békásmegyeri gyülekezetének egy csoportja...


2015. október 30.
 

Férfi csendesnap Szegeden
(2015. október 15)
Szokásos férfi csendesnapunknak ez alkalommal Egyházunk Szegedi Gyülekezete adott helyet, melyen Nyíregyházáról is többen részt vettek.
 

2015. október 30.
 

Őszi Hálaadó nap
Az idén is megtartottuk szokásos őszi hálaadó csendesnapunkat, melyre Szabó Ildikó lelkészt hívtuk meg. Az igehirdetésekben az "Áldás természete" volt az alapgondolat...


2015. szeptember 21. FRISSÍTVE!
 

Őszi Aliansz Evangelizáció
Honlapunkon estéről-estére követhetik a Nyíregyházi Aliansz Közösségek által hagyományosan megrendezett evangelizációs alkalmaink igehirdetéseit.
 Igét hirdet: Meláth Attila baptista lelkész
Igehirdetések: 
Fényképek: 

2015. augusztus 21.
 
Hagyományainkhoz híven az idei évben is a nyíregyházi kápolnánk ad(ott) helyet Egyházunk szokásos augusztusi csendesnapjainak. Az igehirdetések a "Világossáról" szóln(t)ak. A szolgálatok meghallgathatók: 


2015. július 09.


A Tíz Parancsolat
volt a témája az idei évi gyerktáborunknak, amit hagyományosan Egyházunk hejcei táborhelyén rendeztünk meg. Az ország több régiójából érkező közel negyven 8-14 éves gyerekkel hét hasznos, és kellemes napot töltöttünk együtt...


2015. júnis 08.


Jákob küzdelmeit
jártuk körül a soron következő férfi csendes-napunkon, melynek ez alkalommal gyülekezetünk adott otthont. Nagyon izgalmas, sok gondolatot, és gyakorlati útmutatást rejt el a Szentírás az Ősatya életében. Ezt boncolgattuk...


2015. május 27.
 

Pünkösd, gyülekezeteinkben
Mozgalmas, és Áldásokban gazdag pünkösdi ünnepet tudhat maga mögött gyülekezetünk ebben az évben is. Örvendezhettünk az Ige üzenetének, az Úrvacsorai közösségnek, a konfirmandusok bizonyságtételének, és persze a hejcei kirándulás sem maradhatott el...
2015. május 11.


Tavaszi Női csendesnapon vettünk részt Kisvárdán...
Az előző évek gyakorlatát követve az idén is megtartottuk tavaszi női csendesnapunkat, melynek a kisvárdai templomunk adott otthont. A beszélgetésünk témája pedig: "A gondolatok hatalma volt."
Megállapítottuk, hogy a gondolataink ...
2015. április 13.
    

Aliansz hitmélyítő, és evangelizációs alkalmak 
napról-napra
Hasonlóan az előző évekhez, ismét figyelemmel kísérhetjük a nyíregyházi Aliansz közösség által szervezett hitmélyítő és evangelizációs napokat. Napról-napra kerülnek fel a honlapunkra fényképek, illetve az igehirdetések hanganyagát is közkinccsé tesszük.


2015. április 08.


Húsvéti alkalmak gyülekezeteinkben

Örömteli, és áldott húsvéti alkalmaink voltak az idei évben is. Délelőtt a nyíregyházi gyülekezetünkben szólhatott a feltámadás örömüzenete...


2015. március 30.
    

Az Isten szerint való férfiú…

volt a támája a tavaszi országos férfi csendesnapunknak, melyet március 30-án  a mátészalkai templomunkban rendeztünk meg. Beszélgetésekben arra kerestük a választ...


2015. március 12.
    
Beszámoló a
Nők Ökumenikus Világimanapja 
nyíregyházi alkalmáról

Gyülekezetünket kérték fel, hogy helyet adjon az évről-évre megrendezendő (női) Ökumenikus Világimanap nyíregyházi alkalmának. Az idén a Bahama-szigetek, és az ott élő asszonyok voltak az imanap középpontjában...


2015. január 04.


Aliansz imahét (napról-napra)


A 2015. január 04-11-ig tartó aliansz imahét eseményeit az előző évekhez haonlóan figyelemmel kísérhetik honlapunk hasábjain.

szolgálatok:
fényképek:


2014. december 30.

 


Karácsonyi Istentiszteletek gyülekezeteinkben

Örömteli alkalmakat készített el az idei évben is Urunk a karácsonyi ünnepkörben. Az Ünnep első és második napján Nyíregyházán, az Ünnep utáni vasárnap Csaholci gyülekezetünkben lehettünk együtt testvéreinkkel...


2014. december 21.

  


Karácsony a gulácsi 

óvodánkban

Gyülekezetün lelkésze, és felesége képviselte közösségünket az Egyházunk által fenntartott beregi településen működő óvodában tartott karácsonyi ünnepségen...


2014. december 21.


  

Adventi kézműves délután a gyerekekkel

Az idén sem maradhatott el a szokásos adventi kézműves délutánunk, ahol szülők és gyerekek együtt, összefogva nekiveselkedve festettek, ragasztottak, fűztek...2014. december 03.Férfi csendesnap - Kisvárda

Pál apostol Tituszhoz írt leveléről gondolkodtunk közösen november utolsó szombatján azzal a közel ötven férfitestvérrel, akikkel részt vettünk a hagyományteremtő férfi csendesnapunkon.


2014. október 22.


  

Őszi aratási hálanap

Október harmadik vasárnapján gyülekezeti nap keretében emlékeztünk meg az elmúlt év testi-lelki ajándékairól, és adtunk hálát Istennek mindazért a sok áldásért, amit átélhettünk az Ő szeretete jeleként.


2014. október 22.


Női csendesnapi beszámoló

Gyülekezetünkből is többen részt vettek az Egyházunk szokásos őszi női csendesnapján, melynek hagyományosan a békásmegyeri gyülekezet adott otthont.


2014. szeptember 29.


Aliansz evangelizációs alkalmak  napról-napra
Az őszi evangelizációs alkalmainkat figyelemmel kísérhetik honlapunkon.
Az igehirdetéseket frissítjük!
Igehirdető: Ittzés István


2014. szeptember 19.


Hejcén táboroztunk

Mint minden évben, a 2014-es vakációnak is különleges "fénypontja" a Hejcei Gyerektábor. Gyerek, felnőtt várta már...


2014. augusztus 16.


Nyíregyházi csendesnapok

Hagyományainkhoz híven az idei évben is a nyíregyházi kápolnánk adott helyet a szokásos augusztusi csendesnapjainknak. Az igehirdetések a "Valódi erőviszonyokrók" szóltak. A szolgálatok meghallgathatók:


2014. június 10.


Pünkösdi kirándulás Hejcére

Újra egyházunk hejcei nyaralójában töltötte el Pünkösd második napját gyülekezetünk tagjainak a városból kiruccanni vágyó része, egy egynapos kirándulás keretében...


2014. május 25.

A hívő élet versenypályája


volt a témája a szokásos tavaszi női csendesnapnak, melynek most gyülekezetünk adhatott otthont...


2014. május 04.

Az édesányákat köszöntöttük

Május első vasárnapján ünnepi műsorral köszöntötték az édesanykat a gyülekezet gyermekei.


2014. május 04.

25 éves az Oltalom Karitatív Egyesület

Április 29-én, Egyházunk budapesti központjában ünnepélyes keretek között emlékeztek meg az Oltalom Karitatív Egyesület megalakulásának 25. évfordulójáról...


2014. április 28.

Kolozsvári utazás

A kolozsvári kiruccanás apropója, egy különlegesen örömteli esemény volt...


2014. április 28.

Húsvéti ünnepi Istentiszteletek, Nyíregyházán és Csaholcon
Ünnepi Istentiszteleteken emlékeztünk meg Urunk feltámadásáról a Nyíregyházi és Csaholci Gyülekezeteinkben...


2014. április 17.

Húsvéti Ünnepség a Hetefejércsei Oltalom Idősek Otthonában
Gyülekezetünk gyermekeivel és fiataljainak egy kis csoportjával részt vettünk Egyházunk

hetefejércsei Oltalom idősek otthonának húsvéti műsorán.


2014. április 09. FRISSÍTVE!

Alinsz Hitmélyítő és Evangélizációs alkalmak napról napra

A Gyülekezetünkben tartott aliansz hitmélyítő és evangélizációs alkalmakról készült felvételeket, estéről-estére meghallgathatja honlapunkon.

Igehirdetések:
Az alkalmakon készült fotók:

2014. január 21.

Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet gyülekezetünkben
Hagyományunkhoz híven a Karácsonyi Istentiszteletünk középpontjában a megszületett

Megváltóról szóló üzenet mellet,  a gyülekezet gyermekeinek szolgálata állott. Énekekkel versekkel ...


2014. január 05. FRISSÍTVE!

Aliansz imahét napról-napra


2014. január 05-12-ig tartó aliansz imahét eseményeit figyelemmel kísérhetik honlapunk hasábjain.

szolgálatok:
fényképek:

2013. december 23.


Adventi gyerekalkalom gyülekezetünkben

Advent negyedik vasárnapján rendeztük meg a gyülekezeti gyermekek részére a szokásos aventi-karácsonyi alkalmunkat...


2013. december 18.

Karácsonyi ünnepségek Beregi Iskoláinkban és óvodáinkban

Az utolsó tanítási héten (december 18-án) színes műsorokkal emlékeztek meg Beregi tagintéményeinkben a Karácsony ünnepéröl...


2013. november 05.

Őszi Hálaadó Nap

Gyülekezetünkben, október utolsó vasárnapján (27-én) tartottuk meg a szokásos Őszi Hálaadó Istentiszteletünket...2013. október 17.

Énekkarunk Kisvárdán

Október 13-án gyülekezetünk énekkara a Kisvárdai gyülekezet meghívására részt vett a szokásos Őszi Hálaadó alkalmukon. Hálaadó énekekkel dicsőítették Hatalmas, és Hűséges Urunkat, ezzel is bátorítva a gyülekezet tagjait arra, hogy "el ne feledkezz mennyi jót tett véled".

Az alkalomról készült beszámolót, és képeket a Kisvárdai gyülekezet honlapján tekinthetik meg.

2013. szeptember 16. FRISSÍTVE 09.19.

Alinsz Evangélizációs alkalmak napról napra

A Gyülekezetünkben tartott aliansz hitmélyítő és evangélizációs alkalmakról készült felvételeket, estéről-estére meghallgathatja honlapunkon.

Igehirdetések:
Az alkalmakon készült fotók:

2013. augusztus 19.


Nyíregyházi Csendesnapjainkon készült képek megtekinthetők...


Nyíregyházi Csendesnapjainkon készült hanganyag meghallgatható...


2013. augusztus 20.


Holland fiatalok voltak a vendégeink... (frissítve 2013.09.05)


2013. július 24.


Régi ismerőseink Jim és Lorie Kraus volt vendégünk...


2013. július 17.


Hálanapot tartottunk a Csaholci Gyülekezetünkben...


2013. július 16.


"Oltalom" gyerektábor Héjcén


2013. július 15.


Tanévzáró Ünnepségek, és ballagások Beregi iskoláinkban...


2013. július 05.


MIÉRT  KÖVETEM JÉZUST ?

címmel Női csendesnapot tartottunk a Kisvárdai Gyülekezetünkben...


2013. május 06.


Anyák napja

Gyermekeink - a gyülekezet örömére - ebben az évben is énekekkel, versekkel köszöntötték az édesanyákat.


2013. április 22.Teremtés vagy Evolúció

címmel hallhattunk előadást 2013.április 21-én este kápolnánkban...


2013. április 10.


Közös este

2013. április 04-én az Egyházunk központjában, sok kedves testvérünkkel, barátunkkal egy "Közös estére" gyűltünk össze.


2013. április 03.


Húsvéti Istentiszteletünk
Az idei húsvéti istentiszteletünk ünnepélyességét, gyülekezetünk énekkarának szolgálata koronázta meg.


2013. március 02.

  


Húsvéti műsorunk Hetefejércsén

Gyülekezetünk gyermekeivel vettünk részt Egyházunk hetefejércsei idősek otthonának húsvéti müsorán.


2013. február 12.


"Férfivá és nővé teremtve"

címmel hallhattunk értékes előadást a Házasság Hete rendezvénysororozat alkalmából, a Nyíregyházi Aliansz Közösség szervezésében.

Az előadó Dr. Pálhegyi Ferenc testvérünk volt.


2013. január 14.


ALIANSZ IMAHÉT!

Az előző évekhez hasonlóan 2013-as évet az Aliansz imahét keretében, imádkozással kezdtük.


2012. december 25.


Gyerekek Karácsonyi műsora

Hagyományunkhoz híven karácsony első napján a gyerekek, illetve az énekkar szolgálatának örvendezhetett gyülekezetünk...


2012. december 20.


December 20-án Karácsonyi Ünnepi Istentiszteletet tartottunk Egyházunk Hetefejércsei Idősek Otthonában...


2012. december 19.


Karácsonyi Ünnepségek Beregi iskoláinkban.

December 20-án Beregdaróci, és Márokpapi-i iskolánkban tartottuk meg Karácsonyi Ünnepségünket.


2012. december 07.


Holland vendégek jártak nálunk...


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz