AB határozat kapcsán - METkapolna

Elérhetőségek:
Tartalomhoz ugrás

2013. március 4., hétfő 16:02

Az Iványi Gábor vezette MET egyház közleménye az AB határozata kapcsán (2013.03.04.)
  

Budapest, 2013. március 4., hétfő (OTS) - A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) nevében, Isten iránti hálával, örömmel üdvözlöm az Alkotmánybíróság 6/2013. (III. 1.) AB határozatát, amely megsemmisítette a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) több rendelkezését, és kimondta, hogy azok alaptörvény-ellenesek, továbbá azok a hatálybalépésüktől kezdődően generálisan nem alkalmazhatóak. A határozat külön is rögzíti, hogy az alkalmazás visszamenőleges kizárására tekintettel a 8/2012. (II. 29.) OGY határozat  mellékletében megjelölt egyházak egyházi jogállásukat nem veszítették el, vallási egyesületté történő átalakulásuk nem kényszeríthető ki.” A MET a 8/2012. (II. 29.) OGY határozat 41. pontjában szerepel, így egyházi jogállását az AB határozat szerint nem veszítette el.

   Az alkotmánybírósági döntés hatására a MET a mai napon bejelentette adatait az emberi erőforrások miniszterénél az egyházi nyilvántartásba. Egyidejűleg visszavontuk az illetékes bíróságon az alkotmányellenesnek minősített egyházi törvény kényszere alapján 2012 áprilisában benyújtott egyesületi átalakulási kérelmünket. Ezen kívül a MET az Egyházat és szociális, valamint oktatási intézményeit érintő számos ügyben az eredeti állapot visszaállítását kezdeményezte, és bízik abban, hogy az érintett hatóságok, különösen az EMMI, valamint az Államkincstár tiszteletben tartja és végrehajtja az Alkotmánybíróság határozatát.

A MET korábban a Strasbourgi Bírósághoz is fordult, kérve jogai helyreállítását és az elszenvedett sérelmek kárpótlását. Az Egyház ettől a beadványától mindaddig nem áll el, amíg az elszenvedett károk orvoslást nem nyernek.

Jelenleg is komoly anyagi károkat okoz az Egyház számára nem csupán az, hogy státuszának alkotmánysértő megváltoztatása miatt az államtól átvállalt feladatai kiegészítő támogatásától elesett, hanem, hogy a NAV még a 0444 technikai számra fogadható egyszázalékos felajánlások elé is akadályokat gördít (az Egyház a 2011-es évre vonatkozó, tavaly december 15-ig kifizetendő, több mint 43 millió forintot sem kapta meg).

A MET-nek az a meggyőződése, hogy minden érintett egyház akkor jár el helyesen, ha küzd jogai helyreállításáért. Az AB határozat értelmében az érintetteknek nem kell várniuk ezzel a lépéssel az egyházi törvény vagy az Alaptörvény újabb módosításáig.

Az Egyház nevében köszönetet mondok mindazoknak a közjogi szereplőknek, szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik alkotmányos jogaink helyreállításában, illetve az adott időszak feladati ellátásában segítségünkre voltak.

Iványi Gábor elnök

   
[image:image-1]

Vissza a tartalomhoz