Csendesnapok - metkapolna

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG

NYÍREGYHÁZI KÖRZETÉNEK, ÉS AZ "ATYÁM HÁZA"
" Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz."
Zsid 13,8
Üdvözöljük gyülekezetünk honlapján!
IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZÁNAK HONLAPJA

TESTVÉRKÖZÖSSÉG

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hírek, események > 2015

CSENDESNAPOK -2015
2015. augusztus 21-23
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Kápolnájában.
Nyíregyháza, Bessenyei tér 10
 
"A VILÁGOSSÁG"

„Melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye?” (Jób 38,19)
„De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot; akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük!” (Ésaiás 9,1-2)

21. péntek 18.00     (vezeti: Ónodi István)

1.      A világosság - szétválaszt, megértet-világossá tesz (Lakatos Anka)
A fény alapvető jelentősége.
„És látta Isten, hogy jó a világosság; és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezte éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap. (1Mózes 1:18)
„És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy jó.” (1Mózes 1;4-5,18)

22. szombat 9.00-11.00   (Vezeti: Iványi Miklós)

1.      A világosság - igazságos (Ónodi István)
Az igazság pillanata olyan biztosan és megállíthatatlanul el fog jönni, mint a déli napszak.
„Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.” (Zsoltárok 37,6)

2.      A világosság - biztonságot ad (Jónás Miklós)
Ha látom, mi van előttem, kik vannak körülöttem, az megnyugtató. A világosság segít tisztában lenni a környezetemmel.
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?” (Zsoltárok 27,1)

3.      A világosság - növeszt, életben tart; (Szabó Ildikó)
Világosság nélkül nincs növekedés, nincs élet. Ha a kifejlett életet sötétbe rakjuk, visszafejlődik, elsorvad.
„Aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik: Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből.” (2Sámuel 23,3-4)

22. szombat 11.30-12.30 Csoportos beszélgetés
22. szombat 12.30 Közös ebéd
22. szombat 15.00-16.00 Kérdések és válaszok  
   
22. szombat 16.30-19.00 (Vezeti: Iklódy László)

1.      A világosság - oktat, jövőt ad; (ifj. Iványi Gábor)
Olyan dolgokat tudunk meg, melyek eligazodásunkat segítik, megalapozzák jövőnket. A tudás világosság.
„Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek útja a tanító-feddések.” (Példabeszédek 6,23)

2.      A világosság - gyógyít; (Szabó Ildikó)
A világosságban ugyan jobban látszanak a sebek, és kellemetlen látványt nyújthatnak, de a fény gyógyulást hoz.
„Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.” (Ézsaiás könyve 58,8)
„És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye; ama napon, amelyen az Úr beköti népe romlását, és vereségének sebét meggyógyítja!” (Ézsaiás könyve:30,26)

3.      A világosság - jelzi az időt; (Iványi Miklós)
Tudjuk, ha hajnal hasad a láthatáron, új nap kezdődik új lehetőségekkel, új tennivalókkal.
„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.” (Ézsaiás 60,1)

4.      A világosság - utat, irányt mutat (Iványi Gábor)
Sokkal könnyebb tájékozódni, és gyorsabban lehet haladni, ha van fény – akár lámpa, fáklya vagy napfény. Akinél a fény, az mások számára is tájékozódási pont.
„És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.” (Ézsaiás könyve 60,3)
„De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság.” (      János 11,10)

23. Vasárnap 9.00-11.00   (Vezeti: Iványi Gábor)

1.      Akik nem szeretik a világosságot; (Iványi Miklós)
Nem mindenki örül a világosságnak. Van, aki arra specializálódott, hogy a sötétben rosszul tájékozódókat becsapja, kihasználja, megrabolja. Számukra a világosság csapás és ellenség.
„Ezek pártot ütöttek a világosság ellen, utait nem is ismerik, nem ülnek annak ösvényein. Napkeltekor fölkel a gyilkos, megöli a szegényt és szűkölködőt, éjjel pedig olyan, mint a tolvaj. A paráznának szeme pedig az alkonyatot lesi, mondván: Ne nézzen szem reám, és arcára álarcot teszen. Setétben tör be a házakba; nappal elzárkóznak, nem szeretik a világosságot. Sőt inkább a reggel nékik olyan, mint a halálnak árnyéka, mert megbarátkoztak a halál árnyékának félelmeivel.” (Jób 24,13-17)
„Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!” (Ézsaiás könyve 5,20)      
„Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.  Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek…   
  
2.      Akarjuk-e, hogy világos legyen?; (Iklódy László)
Isten azt mondta: legyen világosság, és lett.
Mikor történik meg, hogy az Úr egyetlen szavára a káoszból és sötétségből világosság lesz? Ha mi is azt akarjuk és hozzájárulunk. A következmények ugyanazok, mint azoknál, akik nem akarják a fényt: láthatóvá lesznek a piszkos sarkok, a sebek, az arckifejezésünk, az irányunk – akarjuk ezt, igazán?
„Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom! Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene; mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát.”(Mikeás 7,8-9)
„Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jönne.” (Lukács 8,17      )
„Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.” (János 3,19-21)

3.     A világosság felelőssége; (Iványi Gábor)
Ha már döntöttünk a világosság mellett, és világosságunk van, az hogyan befolyásolja az életünket, amit teszünk? Különböző mértékű világosságunk van-e? Ha igen, az baj? Más a felelősségünk? – Egyetlen gyertya vagy gyufaszál óriási jelentőségű lehet a tökéletes sötétségben: nagyobb, mint egy fényárban úszó bálterem kristálycsillárja. Mindenesetre feltűnőek leszünk.
 „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.” (Példabeszédek 4,18)
 „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5,14.16)
„Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.” (Máté 10,27)  
„Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.” (János 9,4-5)   
23. vasárnap 11.30-12.30 Csoportos beszélgetés
23. vasárnap 12.30  Közös ebéd, hazautazás

Mindenkit szeretettel várunk!


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz