Csendesnapok 2016 - METkapolna

Elérhetőségek:
Tartalomhoz ugrás
Főoldal > Hírek, Események > Csendesnapok 2016
 

2016. augusztus 19-21

 
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
 
Kápolnájában.
 
Nyíregyháza, Bessenyei tér 10
 
 
„Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?” (1Mózes 4,9)
 
Az egymás iránti felelősségről
 
 
19. péntek 18.00    (vezeti: Ónodi István)
 
1. Felelősség Általánosságban (Jónás Miklós)
 
A felelősségvállalás jelentősége.
 
Divatos szemlélet: Nem divat felelősségvállalásra buzdítani az embereket. Más a hibás, nem az én gondom, ne törődj vele, csak magaddal foglalkozz… Miért kéne másra is gondolni, mint magamra?
 
„Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?” (1Mózes 4,9); „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Márk 12,31), Prédikátor 12,1;

 
20. szombat 9.00-11.00 (Vezeti: Iványi Miklós)
 
2. Felelősség a vérségi kötelékben
 
2.1 Szülő a gyermek iránt; (Ónodi István)
 
A szülő „akarta” a gyermek világra jöttét. Felelősséggel tartozik testi-lelki jóléte iránt. Meddig? Milyen mértékben? A nem engedelmes, más/rossz útra térő gyermek?
 
Oktatás, táplálás-öltöztetés, jövőről való gondoskodás
 
2Korinthus 12,14; Lukács 15,11-32, 1Sámuel 2,22-25; Máté 7,8-11; Kolossé 3,21.
 
2.2 Gyermek a szülő iránt; (Lakatos Anka)
 
Nem a gyermek választotta a szüleit. Mégis: felelős-e értük, és ha igen, milyen mértékben?
 
- Mi van, ha a gyereknek is gyerekei vannak már?
 
- Öregségükben gondoskodás: ki dönti el, hogy mire van szükségük?
 
-  A nem gondoskodó szülőért tennie kell a gyermeknek?
 
Kolossé 3,20; Ruth 1,16; Máté 15,4-5; Márk 7,10-12; 2Mózes 20,12 (a Tízparancsolatban nincs hasonló, a gyermek iránti parancsolat!)
 
2.3 Testvérek, egyéb rokonok; (Iklódy László)
 
Felelősek vagyunk-e azokért, akiket szintén nem választottunk, de nem is nekik köszönhetjük alapvetően az életünket? Kötelez-e a vérségi kapcsolat? Többre, mint más kapcsolataink?
 
Kain és Ábel története (1Mózes 4); Támár megszeplősítése és a bosszú (2Sámuel 13); Jákób és Ézsaú, József és testvérei (elbántak vele, de ő nem viszonozta gonosszal); Ábrahám és Lót,
 

20. szombat 11.30-12.30 Csoportos beszélgetés
 
20. szombat 12.30 Közös ebéd
 
20. szombat 15.00-16.00 Kérdések és válaszok   
 

 
20. szombat 16.30-19.00 (Vezeti: Szabó Ildikó)
 
3. Felelősség a választott kapcsolatainkban
 
3.1. Házastársunk; (ifj. Iványi Gábor)
 
A (sokszor érzelmeken alapuló) választásunkért hogyan és meddig kell felelősséget vállalnunk? Ha esetleg csalódunk vagy kihűlnek az érzelmek?
 
Példabeszédek 5,18-21 (nem azt mondja, hogy fiatal feleségének örvendezzen, hanem hogy „ifjúsága feleségének”!); Példabeszédek 31 (feleség a férj iránt); 1Péter 3,1-7, Efézus 5,22-33; Kolossé 3,18-19
 
3.2 Barátunk; (Iványi Miklós)
 
Meddig tart a barátság? Mennyire avatkozhatunk bele egymás életébe?
 
„Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.” (Példabeszédek 17,17) Dávid és Jonatán (1Sámuel 18,1-4; 19,1-7; 20,1-43; 23,16-18; 2Sámuel 1; 2Sámuel 9: (Dávid megkegyelmez Jonatán fiának)
 
4. Felelősség a születésünk révén elfoglalt helyünkön
 
4.1 Honfitársaink; (Szabó Ildikó)
 
A saját országom embereiért, ügyeiért mennyiben és meddig vagyok felelős? Munkatárs, ismerős, ismeretlen, felebarát, vezetők és szegények… Menni vagy maradni?
 
Róma 12,17-18 (a békesség kedvéért mit kell megtennünk?); 1Mózes 13 és 14 és 19 (Ábrahám és Lót: amikor menni kell), Példabeszédek 31,8-9; stb.
 
Javaslom a „felebarát” címszót a konkordanciában.
 
4.2 Idegenek; (Iványi Gábor)
 
Kívül valók: távoliak, nem az én ügyem, az egész világ baját a nyakamba vehetném, kit válasszak hát? A külmisszió értelme. Bejövők: menekültek, ide költözők
 
Pál apostol élete, tevékenysége „idegenekért”, pl. Athénban (ApCsel 17); Szeresd a jövevényt (3Mózes 19,34), gyakorlati utasítások a jövevényekkel kapcsolatban (pl. 5Mózes 16,14; 24,14, stb., rengeteg van),
 

 
21. Vasárnap 9.00-11.00  (Vezeti: Iványi Gábor)
 
4.3 Ellenségeink (Iványi Miklós)
 
Tartozunk-e felelősséggel azok felé, akik ártanak nekünk? Ha igen, mifélével?
 
A Biblia tele van az ellenség elpusztítását kérő-kívánó versekkel. De ezeket hogy egyeztetjük össze az alábbi versekkel? És szeretnünk kell az ellenséget, vagy csak számításból érdemes vele jóban lenni?
 
(Máté 5,25)
 
Szíriai Naámán története (2Királyok 5), Lukács 6,27-38; 2Mózes 23,4; Róma 12,20; Máté 5,25; Máté 5,43-44
 
5. Felelősség Isten és ember között
 
5.1 Isten és az ember; (Iklódy László)
 
Milyen felelősséget vállalt Isten irántunk? Meddig megy/jön el értünk?
 
(Ha bűnbe esnénk, van megváltás)
 
János 3,16; Róma 5,8 (szeretet = felelősség?), Lukács 15,4-10, Máté  7,11
 
Mindenkiért felelősséget vállal, mindenkiről gondoskodik, vagy csak az „övéiről”?
 
Zsoltárok 37,25: ez csak az igazakra vonatkozik? És rájuk biztosan? (Ellentmondás: János 9,31 ↔ Máté 5,45-48), a szervezetünk, a természet, a Világegyetem, stb., stb. nagyjából kiszámítható, megbízható működése
 
5.2. A hívő ember felelőssége; (Iványi Gábor)
 
Másképp felelős a hívő ember? Mindenki gondját a nyakába kell vennie? Tényleg „parókiája az egész világ?” Felelősebb a tetteiért, szavaiért, gondolataiért, mint mások? Nem nagyon fárasztó, sőt, lehetetlen így élni? Tízparancsolat
 
Máté 5,14.16; Máté 10,27, stb.        

 
21. vasárnap 11.30-12.30 Csoportos beszélgetés
 
21. vasárnap 12.30 Közös ebéd, hazautazás

Vissza a tartalomhoz