Közlemény Koronavírus - METkapolna

Elérhetőségek:
Tartalomhoz ugrás
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség körzeteinek és helyi gyülekezeteinek
 
 

Székhelyükön
 
 
 

Kedves Testvéreink, Barátaink, Támogatóink és Látogatóink!
 
 

Az egyház mai (2020. május 20.) budapesti lelkészgyűlésén az előttünk lévő nyári programokkal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta.
 
 

1.     Miután a vírusveszély a következő hónapokban is vélhetőleg fennáll, a bentlakásos ifjúsági és gyerektáborokat az idén nem tartjuk meg. Amennyiben a helyzet kedvezően alakul, fontolóra vesszük helyi, egy alkalomra szóló „nyárbúcsúztató” csendes nap megszervezését. Erről, a helyi viszonyokat és általános önkormányzati döntéseket is figyelembe véve, az illetékes lelkész dönthet. Ugyanígy lehetőség van online formában a csendes napok megtartására.
 

2.     A nyilvános istentiszteletekkel kapcsolatos nyitás kérdését is a helyi vagy körzeti lelkészek felelős döntésére bízzuk. Mindez alkalmazkodjék az általános területi nyitás szempontjaihoz és feltételeihez is. Vannak gyülekezeteink, ahol már elkezdődtek a nyilvános istentiszteleti alkalmak, és vannak helyek, ahol erre még várnak a gyülekezetek. Akár így, akár úgy határoz a helyi közösség, kérjük az általános óvintézkedések (védőfelszerelések, fertőtlenítés, megfelelő távolság megtartása, stb) betartását.
 
 

Kedves bátorításul szolgáljon (bár az óvintézkedéseket semmiképpen ne hanyagoljuk el), hogy az eddig egyházközpontunkban, a főiskolán, idős otthonainkban, egyes iskoláinkban és hajléktalanellátó intézményeinkben elvégzett több száz hivatalos vizsgálat eredménye egyetlen pozitív vírusfertőzést sem mutatott ki. Mindezért hálásak vagyunk munkatársaink elővigyázatosságáért, felelősségteljes önfeláldozó munkájáért és örökkévaló Istenünk megtartó kegyelméért.
 
 

Isten áldjon meg és őrizzen meg mindannyiunkat!
 
 

Szeretettel:  Iványi Gábor   egyházelnök

 
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG KÖZLEMÉNYE A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN

Kedves Testvéreink, intézményeinkben dolgozó Munkatársaink és a szolgáltatásainkat igénylő Szeretteink!
Teremtő Istenünk és Mennyei Atyánk úgy határozott, hogy most, e történelmi pillanatban megengedi bizonyos vírusok működését. Valamennyien érezzük az ebben rejlő veszedelmeket, de elfogadjuk, hogy szükségünk van felelősségünk fokozottabb ébresztésére is.
Elfogadjuk, hogy országunk hivatalban lévő vezetői hozhatnak az élet megóvása érdekében szabadságunkat részben korlátozó döntéseket is. Minden vitathatatlan határozatot készek vagyunk engedelmesen betartani.
Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartjuk az információk visszatartását, a nem teljes körű tájékoztatást, a hamis hírek terjesztését, a hisztériakeltést.
Nem fogadható el annak hangoztatása sem, hogy a koronavírus megjelenése és a migráció között szoros összefüggés van. Felelőtlen és bűnös az a törekvés, amely a jelenlegi helyzetet politikai célokra és egyoldalú álláspont terjesztésére használja.
Elvárhatónak tartjuk, hogy a magyar kormány gondoskodjék a megfelelő készletekről, eszközökről és egészségügyi kapacitásról.
Mindent meg kell tenni annak elkerülésére, hogy a különösen veszélyeztetett társadalmi rétegek (szegénységben élők, kisebbségek, idősek, betegek vagy más, az együttérzésünkre okkal számító csoportok) közül bárki úgy érezhesse, az ő sorsa, az ő helyzete, az ő jogos igénye az élethez és a gondoskodáshoz másodlagos.
Az Egyház élete folyjék akár templomi istentiszteleteken, magánotthonban vagy intézményi keretek között, mindenképpen közösségi élmény. Ugyanakkor nem kívánjuk senkire ráhelyezni annak terhét, hogy a járvány idején gyakorolja-e közösségi hitét, avagy várja meg az alkalmasabb pillanatot, amikor ismét együtt lehet hittestvéreivel. Ezért istentiszteletinket a megszokott helyen és időben változatlanul megtartjuk, ugyanakkor, ahol lehetséges, ott biztosítjuk az online részvétel lehetőségét.
Ha megoldható, megpróbáljuk a kockázatot csökkenteni a korosztályok közötti részbeni elhatárolással. Biztosítjuk, és elvárjuk az elemi fertőtlenítési lehetőségeket. Aki lelki vagy egyéb segítséget kér, arról esetleges karantén esetén is gondoskodunk. A kért szolgálatokat készségesen és ingyenesen végezzük. Kerüljük a testi érintkezés és közeledés eddig megszokott formáit is.
Imádkozunk azért, hogy az Úr mihamarabb vessen véget ennek az ítéletes járványnak, ugyanakkor Szentlelke által végezze el valamennyiünk szívében áldásos lelki munkáját is.
Iványi Gábor
elnök
Budapest, 2020. március 11.
Vissza a tartalomhoz