Közös este 2013 - METkapolna

Elérhetőségek:
Tartalomhoz ugrás
Főoldal > Hírek, Események > Közös Este

2011. július 28-án a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség központjának udvarán virrasztásra gyűltünk össze. Az alkalom lehetőség volt arra, hogy a megjelentek – egyházunk tagjai, civil magánszemélyek, más egyházak képviselői, közéleti és politikai szereplők, művészek, arcukat megmutatva, kifejthessék gondolataikat az alapnormákat figyelmen kívül hagyó új egyházi törvénnyel kapcsolatban. Az éjszaka jelmondatát Ézsaiás próféta könyvéből vettük: "De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van.”

KÖZÖS ESTE – 2013. ÁPRILIS 4. CSÜTÖRTÖK

Alkotmányellenes a 2011. évi CCVI. sz. egyházi törvény több rendelkezése.
66 egyháznak az egyházi jogállásuktól való megfosztása törvénytelen volt.

SZERETNÉNK KÖSZÖNETET NYILVÁNÍTANI MINDAZOKNAK, AKIK EBBEN A VÁLSÁGOS IDŐSZAKBAN SZÁMUNKRA BÁRMI TÁMOGATÁST NYÚJTOTTAK.

Az Alkotmánybíróság 6/2013. (III. 1.) határozata értelmében a 2011. évi CCVI., a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény több rendelkezése érvénytelen és alaptörvény-ellenes – a kizárólag az Országgyűlés politikai döntésétől függő szabályozás helyett átlátható szabályozás kell, és biztosítani kell a jogorvoslat lehetőségét. A döntés visszamenőleges hatályú. Az Alkotmánybírósághoz forduló egyházak visszakapják korábbi jogállásukat. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy az AB döntése nem szolgáltat igazságot minden jogvesztett egyháznak. Követeljük az ő rehabilitálásukat is! Az alaptörvény negyedik, a parlament előtt lévő módosítása ugyanakkor visszaállíthatja a most megsemmisített szabályokat…

16.30-tól a MET központ udvarán (Budapest VIII., Dankó utca 11. – rossz idő esetén: Kline Terem)

Program: Iványi Gábor tájékoztatója, szabad hozzászólások a résztvevőktől, a közelmúltban elhunyt Kézdy György színművész barátunk emléktáblájának avatása. Az estét szeretetvendégséggel zárjuk.

Mert „… nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van”…
Töltsünk együtt pár órát! Szeretettel várunk!

RÉSZLETES PROGRAM – 2013. ÁPRILIS 4.
A MET központ (és WJLF – 1086 Budapest, Dankó utca 11.) udvarán, illetve a WJLF Kline Termében.
(Rossz idő esetén – az emléktábla avatás kivételével – a teljes rendezvény a Kline Teremben zajlik.)

16.30-tól várjuk az érkezőket.
A kapualjban felállított regisztrációs asztaloknál fogadjuk a résztvevőket.

Tálal a Wesley Büfé – fogyaszt a vendég:
A program kezdetéig az udvaron kihelyezett asztalokon zsíros kenyér és tea.

17.30., Kline Terem:
’Virrasztás 2011’ – a Wesley Stúdió film-montázsa 2011. július 28-29-éről.
Iványi Gábor beszéde – MET elnöki köszöntő és tájékoztató az egybegyűltekhez.
’In memoriam Kézdy György (1936-2013)’ – a Wesley Stúdió kisfilmje.
Iványi Gábor méltató szavai a művészről, az emberről, a barátról.
Galkó Balázs színművész egy 1981-es Kézdy-interjút olvas fel.

18.00., táblaavatás Kézdy György Jászai-díjas színművész emlékére:
Fekete László, a budapesti Dohány utcai zsinagóga első kántora kaddist énekel.
Iványi Gábor felavatja a MET/WJLF emlékfalán elhelyezett márványtáblát.

18.20., ’A szólás szabadsága’:
A résztvevők, a 2011-es ’Virrasztás’ éjszakájához hasonlóan, szabad pulpitust és lehetőséget kapnak arra, hogy elmondják véleményüket az elmúlt időszakról és a kialakult, illetve várható helyzettel kapcsolatban.

Zsíros kenyér – ’amíg a készlet tart’: vendégség a Wesley Büfé udvari asztalainál.

A rendezvénynek, időtartam szempontjából, nincs meghatározott vége.
Mindenki addig marad, ameddig kíván – és jól érzi magát.

Vissza a tartalomhoz