Közös este - METkapolna

Elérhetőségek:
Tartalomhoz ugrás

2013. április 04-én az Egyházunk központjában, sok kedves testvérünkkel, barátunkkal egy "Közös estére" gyűltünk össze. A találkozásunk apropója az volt, hogy az Alkotmánybíróság 6/2013. (III. 1.) AB határozatával megsemmisítette (a gyalázatos és jogtipró) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény több rendelkezését, és kimondta, hogy azok alaptörvény-ellenesek, továbbá azok a hatálybalépésüktől kezdődően generálisan nem alkalmazhatóak. A határozat külön is rögzíti, hogy az alkalmazás visszamenőleges kizárására tekintettel a 8/2012. (II. 29.) OGY határozat  mellékletében megjelölt egyházak egyházi jogállásukat nem veszítették el, vallási egyesületté történő átalakulásuk nem kényszeríthető ki.” A MET a 8/2012. (II. 29.) OGY határozat 41. pontjában szerepel, így egyházi jogállását az AB határozat szerint nem veszítette el.
Tettük ezt azzal a szívbéli szándékunkkal, hogy kinyilvánítsuk köszönetünket mindazoknak, akik ebben a számunkra válságos időszakban bármilyen támogatást nyújtottak.
(Részletes program.)


Néhány fotó az estéről, illetve egy videó:Táblaavatás Kézdy György Jászai-díjas színművész emlékére:
Fekete László, a budapesti Dohány utcai zsinagóga első kántora kaddist énekel.

Vissza a tartalomhoz