Zsinati közlemény - METkapolna

Elérhetőségek:
Tartalomhoz ugrás

KözleményA Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség rendes évi közgyűlését októberben és februárban tartja.  Az idei esztendőben az egyház zsinati ülése február 7-9. között volt.A gyülekezeti missziói jelentések mellett a képviselők a körzetek pénzügyi helyzetéről is számot adtak. A közgyűlés Isten iránti hálával állapította meg, hogy noha az alkotmánysértő és igazságtalan rendelkezés, mellyel a hatalom egyházunkat egyesületi státuszba kívánná visszaszorítani, és ezzel jelentős anyagi hátrányt is okoz számunkra, a munkát, nagylelkű adományozó segítségével, Isten kegyelméből mégis folytathattuk gyülekezeteinkben, valamint szociális és oktatási intézményeinkben egyaránt.Az Egyház felháborítónak tartja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal visszatartja az egyház számára 2010-ben felajánlott 43.076.466 millió Ft 1%-os adományt. Ezzel a MET az egyházak rangsorában a 7-8. helyet foglalná el. A NAV a kifizetést attól teszi (ugyancsak törvénytelenül) függővé, hogy az egyház kész legyen egyesületté való visszaminősítésében együttműködni.Egyházunk változatlanul küzd azért, hogy az Alkotmánybíróság, vagy ha az nem, a strasbourgi európai bíróság semmisítse meg az alkotmánysértő magyar egyházi törvényt, és a MET nyerje vissza sok küzdelem árán hajdan kiharcolt egyházi státuszát.Az egyház társadalmi kérdésekben határozatokat fogadott el:Együttérzünk a mélyszegénységben élő társadalmi csoportokkal, és megrendült lélekkel támogatjuk azokat, akik éhségmenettel kívánják a leszakadókra felhívni az ország közvéleményének és a törvényalkotóknak a figyelmét. Elítéljük mindazokat, akik a demonstráció résztvevőit gúnyolják, bántalmazzák vagy magát a kétségbeesett lépést megpróbálják a nyilvánosság előtt leértékelni.Megértjük a felső- és közoktatás elfogadhatatlan helyzete miatt és az új szabályozás által okozott hátrányok ellen felvonuló hallgatók és diákok békés tiltakozását. Támogatjuk azokat az egyetemi rektorokat is, akik hasonlóképpen hangot adtak a felsőoktatás helyzete miatti aggodalmuknak.Változatlanul és folyamatosan helytelenítjük, hogy a politika formálóinak és az országot kormányzó erőknek az egyik mozgósító eszköze a tűrt vagy támogatott rasszizmus, antiszemitizmus, bűnbakképzés, gyűlöletkeltés és a politikai ellenfelek lejáratása. Bibliai meggyőződésünk szerint a tízparancsolatba ütköző, a felebarát elleni hamis tanulságtétel gyakorlata még akkor is, hogy ha az egyoldalúvá tett tömegtájékoztatási eszközökkel befolyásolt választói rétegek így könnyebben felzárkóztathatók a hatalmon lévők ellenőrzés nélküli döntései mögé.Az egyház hisz abban, hogy a jövő Magyarországa csak az Isten által is jogosan várt igazság és méltányosság eszközeivel, s érdekeiket kevésbé érvényesíteni képes honfitársainkkal közösen építhető fel és őrizhető meg.Iványi Gábor

Budapest, 2013 februárjában

Vissza a tartalomhoz